ปราจีนบุรี ถิ่นประวัติศาสตร์

ปราจีนบุรีจังหวัดหนึ่งทางภาคกลางของไทยใกล้กับกรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรีนั้นนับว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีหลักฐานประวัติศาสตร์ทางโบราณคดีมากมาย ปราจีนบุรีนั้นเป็นหนึ่งในอาณาจักรโบราณคือ อาณาจักรสุวรรณภูมิ อาณาจักรทวารวดี อาณาจักรฟูนัน อาณาจักรอิศานปุระ และอาณาจักรลพบุรี ซึ่งปราจีนบุรีในสมัยประวัติศาสตร์นั้นตามหลักฐานศิลาจารึก ปราจีนบุรีในตอนนั้นถูกเรียกว่า เมืองศรีมโหสถ ซึ่งปัจจุบันคืออำเภอศรีมโหสถ ซึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีมีแหล่งโบราณสถานต่างๆมากมาย เช่น สระแก้วมรกต ต้นศรีมหาโพธิ์ โบราณสถานที่เก่าแก่มากภายในยังมีรอยพระพุทธบาทคู่ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของไทย รวมถึงต้นโพธิ์โบราณที่มีอายุกว่า 300 ปีที่น่าจะเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดของไทยด้วย

นอกจากจะได้ชมเมืองโบราณที่ปราจีนบุรีแล้ว ในจังหวัดยังมีที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี ซึ่งภายในมีการรวบรวมเอาวัตถุโบราณเอาไว้มากมาย ซึ่งเป็นของโบราณตั้งแต่สมัยทวาราวดี เช่น ศิวลึงค์ พระพุทธรูป เทวรูปของฮินดู เครื่องใช้สำริด รวมถึงมีการจัดนิทรรศการความรู้ทางประวัติศาสตร์ต่างๆ ที่รวบรวมเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้

อีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจกับพิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ที่ตั้งอยู่ภายในอาคารสถาปัตยกรรมแบบบาโรกอันงดงามทรงเสน่ห์ โดยเป็นศูนย์รวมตำรับตำราความรู้ทางการแพทย์แผนไทย สมุนไพรไทย และการแพทย์พื้นบ้านของจังหวัดปราจีนบุรี ทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัย และเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตพื้นถิ่นอีกด้วย

หลังจากที่ชมความสวยงามและเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์แล้ว สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยนั้นยังสามารถผจญภัยล่องแก่งกันที่ แก่งหินเพิง เป็นกิจกรรมผจญภัยสุดท้าทาย ซึ่งจะล่องแพไปตามแม่น้ำด้วยระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร นับว่าเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่น่าเที่ยวในวันหยุดพักผ่อน

วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

พระสถูปเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สำหรับ พระปฐมเจดีย์ ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม อีกทั้งยังเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ ชนิดราชวรมหาวิหาร รวมถึงมีประวัติความเป็นมายาวนานในแผ่นดินสุวรรณภูมิ โดยเฉพาะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นสัญลักษณ์ของชาวจังหวัดนครปฐมอีกด้วย เพราะฉะนั้น วันนี้เราเลยจะพาเพื่อน ๆ ไปท่องเที่ยว พร้อม ๆ กับนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์กัน   แต่ก่อนอื่นขอกล่าวถึงประวัติของพระปฐมเจดีย์กันซะหน่อย โดย พระปฐมเจดีย์ เป็นเจดีย์องค์ใหญ่ ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ทรงส่งสมณทูตมาเผยแผ่พระศาสนา นักปราชญ์ทางโบราณคดีเห็นพ้องกันว่า พระโสณเถระและพระอุตตรเถระ เป็นสมณทูตและมาตั้งหลักฐานประกาศหลักธรรมคำสอนที่นครปฐมป็นครั้งแรก ในพุทธศตวรรษที่ 3 และได้สร้างพระเจดีย์ทรงบาตรคว่ำ แบบเจดีย์สาญจิในประเทศอินเดียไว้ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ขณะผนวช ได้เสด็จธุดงค์มานมัสการ ทรงเห็นเป็นเจดีย์ยอดปรางค์ สูง 42 วา เมื่อทรงลาผนวชได้เสวยราชสมบัติแล้ว ในราว พ.ศ. 2396 ได้โปรดให้ก่อพระเจดีย์ใหม่ห่อหุ้มองค์เดิมไว้ สูง 120 เมตร กับ 45 เซนติเมตร พร้อมสร้างวิหารคตและระเบียงโดยรอบ แต่งานไม่ทันแล้วเสร็จก็สวรรคต  ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดให้ปฏิสังขรณ์จัดสร้างหอระฆัง และประดับกระเบื้องจนสำเร็จ เมื่อถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ปฏิสังขรณ์พระวิหารหลวง เขียนภาพพระเจดีย์องค์เดิมและภาพต่าง ๆ ไว้ที่ผนัง รื้อมุขวิหารด้านทิศเหนือ สร้างใหม่เพื่อประดิษฐานพระร่วงโรจนฤทธิ์ศรีอินทราทิตย์ธรรโมภาส มหาวชิราวุธราชบูชนียบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 โปรดให้สร้างพระอุโบสถใหม่

บ้านแมวไทยโบราณ จ.สมุทรสงคราม

 

เดินทางไม่ไกลอย่างแน่นอนกับที่ที่หนึ่งที่ต้องบอกเลยว่าใครที่ชอบสัตว์อย่างเสียงร้องร้องว่าเหมียวเหมียวต้องบอกเลยว่าที่นี่เหมาะสมเหมาะกับคุณอย่างแน่นอน ขับรถแปปเดียวก็ถึงแล้ว ที่นี่เลยครับ  บ้านแมวไทยโบราณ เป็นสถานที่อนุรักษ์พันธุ์แมวไทยโบราณ ตั้งอยู่เลขที่ 2/1 หมู่ 7 ตำบลแควอ้อม จ.สมุทรสงคราม  บ้านแมวไทยโบราณเกิดจากการรวมตัวของเพื่อนที่นิยมเลี้ยงแมวไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์แมวไทย ให้อยู่คู่กับประเทศไทยเป็นสมบัติของชาติตลอดไป และเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องคุณสมบัติและลักษณะที่ถูกต้องของแมว สนับสนุนด้านการค้นคว้าวิจัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ระหว่างสมาชิก แลกเปลี่ยนเรื่องและประสบการณ์การวิจัย การผสมพันธุ์กับองค์กรการเลี้ยงแมวที่เกี่ยวข้อง คุณปรีชา พุคคะบุตร ผู้ร่วมก่อตั้ง และเป็นผู้ดูแลบ้านแมวไทยโบราณเล่าให้ฟังว่า “เดิมคุณแม่เป็นผู้เลี้ยงแมวไทยสายพันธุ์วิเชียรมาศ สมัยนั้นผมยังเด็กไม่ค่อยได้สนใจ พอโตขึ้น ถูกใช้ให้คลุกข้าวเลี้ยงแมว ช่วงนั้นมีแมวอยู่ในบ้านไม่มากนัก เลี้ยงมาเรื่อยๆ แมววิเชียรมาศไม่เคยขาดบ้าน มีความผูกพันกับแมวมาตลอด ต่อมามีเพื่อนฝูงที่นิยมเลี้ยงแมวมากขึ้น ไปมาหาสู่พูดคุยกันว่าน่าจะอนุรักษ์ไว้ เพราะแมวไทยเป็นแมวที่ฉลาด ช่างประจบ รักบ้าน รักเจ้าของและสวยสง่า มองดูสะดุดตา” แมวไทยมีหลายพันธุ์ทั้งพันธุ์สีสวาท ศุภลักษณ์ โกญจา ภายในบ้านแมวไทยมีเรือนเพาะเลี้ยงแมวไทย แบ่งเป็นกรงเลี้ยงแมวไทยประเภทต่าง ๆ บ้านแมวไทยโบราณ เป็นสถานที่น่าสนใจเหมาะแก่การศึกษาหาความรู้ เรื่องแมวไทยพันธุ์แท้ๆ

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย จ.นครปฐม

ดูหนังในโรงตามห่างสรรพสินค้าเบื่อแล้วละก่อนแน่นอนว่าช่วงนี้หลายคนก็คงอยู่บ้านของตัวเองเพื่อดูหนังเรื่องต่างที่ทุกคนต้องการอยากดูถ้าดูจนเบื่อแล้ว วันนี้ผมมีที่หนึ่งที่จะมาแนะนำให้ทุกท่านได้เดินทางไปกันนะครับ ขอบอกเลยว่าที่นี่ได้ดูหนังแล้ว ได้เรียนรู้เรื่องราวต่างเกี่ยวกับหนังภาพยนตร์ได้เที่ยวชมได้อรรถอย่างแท้จริง ที่ต้องบอกเลยว่าจะทำให้คุณไม่เบื่ออย่างแน่นอนเดินทางไม่ไกลเลยอยู่ในจังหวัดที่มีคำขวัญที่ว่า ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า สวยงามตาแม่น้ำท่าจีน นั้นคือจังหวัดนครปฐมนะครับ และสถานทื่ที่เราจะไปกันนั้น คือที่นี่ครับ  พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย ตั้งอยู่ในสถาบันศิลปกรรม กรมศิลปากร อยู่บนถนนพุทธมณฑลสาย 5 ในจังหวัดนครปฐม เดินทางง่ายสะดวกเพราะตอนนี้ พุทธมลฑลสาย 5 มีถนนที่สวยงามมากขึ้นกว่าเดิม ที่นี่มีอาคารที่จัดแสดงเรื่องราวๆต่างไว้อย่างมากมาย ภายในอาคารซึ่งเป็นโรงถ่ายภาพยนตร์จำลอง จัดแสดงประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย ขบวนการผลิตภาพยนตร์ไทย อุปกรณ์ประกอบฉากที่หาขมได้ยาก มีการจัดแสดงหุ่นบุคคลสำคัญในวงการหนังไทย ทั้งดาราและผู้สร้างหนังที่คุณประทับใจและชื่นชอบอย่างแน่นอน เพื่อยกย่องผู้ร่วมบุกเบิกสร้างสรรค์วงการหนังไทย เช่น หุ่นมิตร ชัยบัญชา นักแสดงที่อยู่ในความทรงจำของทุกคน  โต๊ะทำงานของปยุต เงากระจ่าง ผู้สร้างภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องแรกของไทยคือเรื่องสุดสาคร เปิดในทุกวันเสาร์ เวลา 13.00-17.00 น. ไม่เสียค่าเข้าชม

ตลาดสดมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร

ในเมืองไทยของเรานั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มากมายเหลือเกิน วันนี้เราเดินทางไม่ไกลจากรุงเทพมหานครของเราเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นไม่ได้ไกลจากกรุงเทพมหานครเลยนะครับ เดินทางในวันนี้ต้องพูดได้เลยว่าผมกล้ารับประกันที่นี่เหมาะกับขาช้อป พ่อครัวแม่ครัว กันอย่างแน่นอน ที่นี่เป็นสถานที่ที่ทำให้คุณต้องบอกว่า ว้าวกันเลยทีเดียว มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายแล้วแน่นอนว่า ที่นี่มีสิ่งที่ทำให้คนไปมาในนี้ นอกจากอาหารทะเลที่มีความสดใสใหม่แกะกล่องขาย แล้วรอยยิ้มและอ่อนหวาน ของคนที่นี่ที่มีความเรียบง่ายของการใช้ชีวิต และที่นี่ คือ ตลาดมหาชัย จ.สมุทรสาคร ตลาดสดมหาชัย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน ใกล้กับป้อมวิเชียรโชฎกและศาลหลักเมือง ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 200 เมตร เป็นตลาดที่ทำให้ต้องร้องว้าวกันเลยทีเดียว เป็นสถานที่แหล่งรวมนานาพันธุ์ด้วย ไม่ว่าจะเป็น ปลาสดใหม่เนื้อนุ่ม กุ้งตัวใหญ่ๆที่เน้นเนื้อมาเป็นอย่างดี และปลาหมึกที่ขาวอวบชวนน่ารับประทานเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีศูนย์กลางการค้าที่มีความทันสมัยและ การคมนาคมของสมุทรสาคร การเดินทางมาท่องเที่ยวที่ตลาดมหาชัยก็ง่ายนะครับเนื่องจากการคมนาคมสัญจรมาสูตลาดมหาชัย เชื่อมโยงหลายเส้นทางเข้าด้วยกัน ทั้ง เส้นทางรถยนต์ที่ขับมาสุดตรงท่าเรือเทศบาล ซึ่งมีเรือเมล์ไปสู่ตำบลต่าง ๆ หลายแห่งมากมายไว้ให้เลือกบนริก แล้วยังสามารถเช่าเรือหางยาวไปเที่ยวคลองโคกขามได้ มีทั้งเช่าเหมาลำและเรือประจำทาง และยังมีขขบวนรถไฟจาก สถานีวงเวียนใหญ่มายังมหาชัยวันละหลายเที่ยว

ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน จังหวัดนครนายก

วันหยุดวันเสารวันอาทิตย์ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้หลายๆคนคงไม่อยากจะไปกันใช่ไหมละครับ อยากจะนอนอยู่บ้านกันละซิครับ อยู่ไปบ้างที่อาจจะเบื่อก็เป็นได้ วันนี้ผมจะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งที่พูดได้เลยว่า ทุกคนต้องอยากไปอย่างแน่นอนครับ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครเลยนะครับ แถมขับรถกันจริงๆไม่แวะไหนเลยประมาณแค่ 2 ชั่วโมงก็ถึงแล้วละครับ ที่นีคือ ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน จังหวัด นครนายก ตั้งอยู่บนชะง่อนหินเขาชะโงก ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีประชาชนเคารพนับถือ เดินทางมาขอพรกันอย่างมากมาย และตามประวัติเจ้าพ่อขุนด่าน ท่านเป็นนายด่านเมืองนครนายกในสมัยอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา วีรกรรมของท่านคือ การต่อต้านพวกเขมรที่แปรพักตร์ เมื่อปี พ.ศ.2130 ในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขณะที่ไทยติดพันศึกกับพม่า เขมรได้เข้ามารุกรานและกวาดต้อนผู้คนแถบปราจีนบุรีเพื่อนำกลับเขมร โดยได้ยึดเมืองปราจีนบุรี และเมืองนครนายกท่านขุนด่านจึงได้รวบรวมชาวบ้านผู้คนที่เมืองนครนายกไปตั้งหลักที่เขาชะโงก แล้วยกกำลังเข้าขับไล่เขมรให้ออกจากนครนายก แตกพ่ายไปในที่สุด นอกจากนี้ ที่นี่มีเรื่องเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อขุนด่านในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นนำกำลังพลไปตั้งหลักที่เขาชะโงก และได้รื้อศาลเจ้าพ่อขุนด่าน เจ้าพ่อขุนด่านจึงได้ทรงแสดงอภินิหาร ทำให้ทหารญี่ปุ่นล้มตายเป็นจำนวนมาก เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดนครนายกที่มีความศักดิสิทธิ์เป็นอย่างมาก และได้เรียนรู้ศึกษาเรื่องในอดีตบรรพบุรุษที่ยอมเสียเลือดเสียเนื้อ เสียสละเพื่อชาติบ้านเมือง

เที่ยวเขื่อนขุนด่านปราการชล เขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เป็นวันของครอบครัวที่ใครหลายๆคนก็อยากจะออกไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือใกล้ๆกับกรุงเทพบ้าง แต่หากต้องการวิวสวยก็ต้องเดินทางไกล ขึ้นเหนือหรือลงใต้ไปทะเลซึ่งระยะทางที่ไกลก็จะทำให้เหนื่อยต้องการเดินทางแล้ว แต่ก็มีสถานที่เที่ยวใกล้ๆกรุงเทพมากมายโดยไม่ต้องเดินทางไปไหนไกลๆอีกอย่าง เขื่อนขุนด่านปราการชล

เขื่อนขุนด่านปราการชล เป็นเขื่อนที่สร้างด้วยการบดอัดด้วยคอนกรีตที่ใหญ่ที่สุดในไทย เพื่อกั้นแม่น้ำนครนายก โดยเขื่อนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก จุดเริ่มของการสร้างเขื่อนเนื่องด้วยในอดีตบริเวณพื้นที่จังหวัดนครนายกเป็นพื้นที่ต่ำ และเกิดน้ำป่าไหลหลากบ่อยครั้งและรุนแรงมาก ในฤดูร้อนก็เกิดปัญหาภัยแล้งอย่างหนักชาวบ้านขาดแคลนน้ำ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชดำริให้สร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยการสร้างเขื่อนประกอบด้วยคอนกรีตบดอัด ซึ่งปัจจุบันเป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดที่มีความยาวที่สุดในโลก โดยมีความยาว 2,720 เมตร ความสูง 93 เมตร ซึ่งสามารถรองรับน้ำได้มากถึง 224 ล้าน ลบ.ม.

ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาที่เขื่อนขุนด่านปราการชล ได้ง่ายโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 35 หรือถนนสุวรรณศร (ทางหลวงหมายเลข 33) ซึ่งบนเขื่อนจะมีบริการรถพาชมด้านบนตัวเขื่อนซึ่งสามารถมองเห็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้อย่างสวยงาม นอกจากนี้ยังสามารถเช่าเรือเพื่อชมทัศนียภาพของป่าเขาอีกด้านของเขื่อนด้วย นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถชมวิวเดินเล่นที่สวนบริเวณสันเขื่อน ได้บรรยากาศไปอีกแบบ

 

 

เที่ยวเมืองโบราณ แหล่งจำลองสถานที่สำคัญของไทย

หากอยากไปเที่ยวสถานสำคัญต่างๆของไทยภายในวันเดียวก็คงไปไม่หมด แต่มีอีกสถานที่หนึ่งที่ใครๆก็สามารถท่องเที่ยวชมสถานที่สำคัญต่างๆของไทยภายในวันเดียวซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักอย่าง เมืองโบราณ

เมืองโบราณ เป็นสถานที่จำลองสถานที่สำคัญต่างๆของไทยมาไว้ที่แห่งนี้ซึ่งมีทั้ง สถานที่ในภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ และภาคกลาง ซึ่งเป็นการจำลองสถานที่ได้เหมือนจริง บนเนื้อที่กว่า 800 ไร่ โดยจำลองให้เหมือนกับลักษณะรูปขวานหรือคล้ายกับพื้นที่ของประเทศไทย โดยแต่ละสถานที่จะอยู่ตั้งไว้ตามจุดที่อยู่จริงๆของไทย เมืองโบราณก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2506 โดยนักธุรกิจของบริษัทวิริยะประกันภัย จุดประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา รวมถึงนักท่องเที่ยวได้ศึกษาข้อมูลต่างๆของสถานที่สำคัญของไทย นอกจากนี้ภายในยังมีการจำลองตลาดน้ำขนาดเล็ก โดยเริ่มเปิดบริการเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2515

ภายในเมืองโบราณมีการจำลองสถานที่ต่างๆมากมาย เช่น พระที่นั่งสรรเพชรมหาปราสาท, ศาลาพระอรหันต์, วัดพระศรีสรรเพชร, ปราสาทหินพนมรุ้ง, รวมถึงเขาพระวิหารที่มีการจำลองที่ให้มีทางขึ้นบนยอดที่สามารถมองเห็นอ่าวไทยและพื้นที่บางปูได้อีกด้วย นอกจากนี้ภายในยังมีค่ายลูกเสือชื่อว่า ค่ายริมขอบฟ้า

ในปี พ.ศ. 2549ได้มีรายการโทรทัศน์ของอเมริกันมาถ่ายทำรายการ อเมริกาส์เน็กซต์ท็อปโมเดล ฤดูกาลที่ 6 โดยออกอากาศรอบชิงชนะเลิศ โดยใช้ศาลาพระอรหันต์เป็นรันเวย์เดินแบบ ซึ่งในตอนนั้นถือว่าเป็นเวทีเดินแบบที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของรายการ สำหรับใครที่อยากเที่ยวชมสถานที่จำลองของไทยก็สามารถมาได้โดยใช้เส้นทาง กรุงเทพ-บางปู

ดูทะเลหมอกใกล้กรุงเทพที่เขาเทวดา สุพรรณบุรี

ในช่วงฤดูหนาวก็เป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางขึ้นเขาเพื่อชมความงามของทะเลหมอก และดื่มด่ำของอากาศเย็นสบายของหน้าหนาว ซึ่งส่วนมากทุกคนก็นึกถึงสถานที่ทางภาคเหนือส่วนใหญ่ หากใครอยากเดินทางสัมผัสอากาศหนาวพร้อมทะเลหมอกยามเช้าก็สามารถทางเดินทางใกล้กรุงเทพได้ที่ อุทยานแห่งชาติพุเตย ยอดเขาเทวดาจุดที่สูงที่สุดของจังหวัดสุพรรณบุรี

ยอดเขาเทวดาตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติพุเตย มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,123 เมตร ซึ่งเป็นแห่งศึกษาธรรมชาติชั้นเยี่ยม ซึ่งเป็นเขตที่มีป่าอุดมสมบูรณ์อย่างมากโดยป่าจะมีความอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีและมีอากาศเย็นสบาย ในอดีตทางกรมป่าไม้เล่งเห็นว่าพื้นที่ป่าสงวนในท้องที่อำเภอด่านช้างนั้น มีความอุดมสมบูรณ์มากซึ่งต้องอนุรักษ์ไว้จากผลการสำรวจพบว่าประกอบไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีค่า เช่น พันธุ์ไม้ ของป่า สัตว์ป่านานาชนิด ตลอดจนทิวทัศน์ ป่า ภูเขา เกาะ และน้ำตก ที่สวยงามยิ่ง สมควรกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งอุทยานแห่งชาติพุเตยได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 85 ของประเทศไทย

ซึ่งหากนักท่องเที่ยวต้องการสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่สดชื่นก็มีลานไว้สำหรับกางเต้นท์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสอากาศสบายๆ รวมถึงนอนดูดาวและสัมผัสความงามของทะเลหมอกในยามเช้า ซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้ภูเขาทางภาคเหนือเลย อีกทั้งยังสามารถเดินทางเที่ยวชมความงามของน้ำตก รวมถึงเดินทางสัมผัสบรรยากาศของป่าสองข้างทาง เหมาะสำหรับการผ่อนคลายพักสมองในช่วงวันหยุดยาว

เที่ยวตลาดตรอกโรงยา ตลาดเก่าแก่ชุมชนริมน้ำ

ในภาคกลางของไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ซึ่งอีกที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวมักจะไปคือ ถนนคนเดิน ซึ่งในแต่ละที่ก็มีของกินอร่อยๆ เสื้อผ้าสวยๆ จำหน่ายมากมาย โดยอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำคือ ตลาดตรอกโรงยา จังหวัดอุทัยธานี

ซึ่งตลาดตรอกโรงยานี้ ประกอบด้วยชุมชนเก่าแก่ซึ่งชาวบ้านยังคงดำรงวิถีชีวิตซึ่งผูกพันมาตั้งแต่ครั้งอดีต ซึ่งประกอบด้วยบ้านไม้เก่าๆสองข้างทางบนถนนสายเล็กๆ โดยช่วงเช้าจะมีการใส่บาตรพระ ร้านอาหารเช้าโดยจะเปิดทุกวันเสาร์ ซึ่งตรอกโรงยานั้นเดิมที่เป็นของชาวจีนในสมัยก่อนที่อพยพมาที่นี้ บนถนนที่มีความยาวประมาณ  100  เมตรภายในตลอด  2  ข้างทางจะเริ่มคึกคักไปด้วยพ่อค้าแม่ขาย  ที่เข้ามาตั้งร้านขายของที่ระลึก  อาหารโบราณ  เสื้อผ้า  และขายของเก่าแบบแบกะดิน  เช่น  นาฬิกา  ตะเกียง  เครื่องวิทยุ  ของโบราณต่าง ๆ  ในบรรยากาศห้องแถวสมัยเก่าลักษณะเป็นบ้านไม้  หลังคาเป็นกระเบื้องแบบอิฐ  หรือบางหลังเป็นสังกะสี  ดูแล้วมีความคลาสสิคในตัวทีเดียว เหมาะสำหรับผู้ชื่นชอบการถ่ายรูปแนววินเทจย้อนยุค นอกจากนี้ยังมีของกินขึ้นชื่อของจังหวัด ของกินหายากมากมายที่มีราคาไม่แพง นอกจากอร่อยกับอาหารแล้ว ยังสามารถเช่าจักรยานปั่นสัมผัสบรรยากาศรอบเมืองตลอดทางชมความงามของชุมชนริมน้ำที่มีประวัติมายาวนานอีกทั้งยังสามารถแวะไหว้พระตามวัดต่างๆ หรือแวะที่ยอดเขาสะแกรังซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดเขาสะแกรังโดยด้านบนนั้นจะมีระฆังขนาดใหญ่และพระพุทธรูปประดิษฐานให้นักท่องเที่ยวและชาวเมืองได้ไหว้ศักการะ และชมความงามของเมืองอุทัยธานีในมุมสูงด้วย