เที่ยวในภาคกลาง

บ้านแมวไทยโบราณ จ.สมุทรสงคราม

[...]

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย จ.นครปฐม

[...]

ตลาดสดมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร

[...]

ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน จังหวัดนครนายก

[...]